Een baan vinden

De gegevens voor dit onderzoek zijn afkomstig uit de Bijstandsuitkeringen statistiek. Deze bron geeft geen informatie over de duur van de uitstroom of de aard van het dienstverband waarin de bijstandsontvanger na uitstroom terecht komt.