Bedrijfsopleidingen

Dit zijn zijn opleidingen die door de werkgever ondersteund worden. De werkgever financiert de opleiding volledig of gedeeltelijk of stelt werktijd beschikbaar. Bedrijfsopleidingen zijn in twee groepen te verdelen:

  • cursussen
  • overige opleidingsactiviteiten, zoals het bezoek aan conferenties, workshops, lezingen en seminars; training op de werkplek; zelfstudie; kwaliteitscirkels en georganiseerde groepsdiscussies; functieroulatie, uitwisseling, detachering of studiebezoeken.

De gegevens zijn afkomstig uit het onderzoek Bedrijfsopleidingen, een enquête onder bedrijven met tien of meer werkzame personen in de particuliere sector. In Nederland hebben vergelijkbare onderzoeken plaatsgevonden in de jaren 1986, 1990, 1993, 1999 en 2005 met deels dezelfde of soortgelijke vragen. Hierdoor is het mogelijk om sommige uitkomsten van 2010 te vergelijken met eerdere verslagjaren.