Fors minder kleding en schoenen verkocht

In het tweede kwartaal van 2012 hebben kleding- en schoenenwinkels veel minder artikelen verkocht dan een jaar eerder. De omzet van de kleding- en schoenenwinkels nam ook flink af. Het aantal faillissementen van kleding- en schoenenwinkels is in het tweede kwartaal van 2012 in vergelijking met dezelfde periode in 2011 verdubbeld.

Minder vraag naar kleding en schoenen

In het tweede kwartaal van 2012 werden er 10 procent minder schoenen en 7 procent minder kleding verkocht dan een jaar eerder. De hoeveelheid verkochte schoenen en kleding nam in het eerste kwartaal van 2012 nog met respectievelijk 8 en 3 procent toe ten opzichte van een jaar eerder. In de afgelopen elf jaar kromp het volume niet zo sterk als in het tweede kwartaal van 2012. De koopbereidheid van consumenten bereikte in dat kwartaal een dieptepunt. Dit had zijn weerslag op de hoeveelheid verkochte artikelen.

Ontwikkeling verkoopvolume kleding- en schoenenwinkels

Ontwikkeling verkoopvolume kleding- en schoenenwinkels

Sterkste omzetafname schoenenwinkels sinds 2001

De omzet van de schoenenwinkels is in het tweede kwartaal van 2012, met 11 procent, fors afgenomen. Ook dit is de sterkste afname sinds 2001. In het eerste kwartaal van 2012 nam de omzet, ten opzichte van de eerste drie maanden van 2011, nog met ruim 8 procent toe. De kledingwinkels leverden eveneens in het tweede kwartaal van 2012 omzet in, bijna 5 procent. Dit in tegenstelling tot de twee voorafgaande kwartalen waarin een toename van de omzet werd gerealiseerd.

Omzetontwikkeling kleding- en schoenenwinkels

Omzetontwikkeling kleding- en schoenenwinkels

Aantal faillissementen neemt toe

Vanaf het laatste kwartaal van 2011 neemt het aantal faillissementen sterk toe. Tot het vierde kwartaal van 2011 gingen er ieder kwartaal gemiddeld 15 kleding- en schoenenwinkels failliet. In het tweede kwartaal van 2012 is er sprake van een verdubbeling vergeleken met een jaar eerder. In de maanden april tot en met juni 2012 zijn er in totaal 30 faillissementen uitgesproken. Het merendeel van deze bedrijven betrof kledingwinkels.

Aantal faillissementen kleding- en schoenenwinkels

Aantal faillissementen kleding- en schoenenwinkels

Feron Sarucco

Bron: StatLine, Detailhandel; omzetontwikkeling, SBI 2008