Standaardopbrengst

De Standaardopbrengst (SO) is de maat, waarmee met ingang van 2010 de economische omvang van agrarische activiteiten wordt aangegeven. De SO is gebaseerd op de gestandaardiseerde jaaropbrengst van een gewas of diersoort. Zo bedraagt de SO van een melkkoe ongeveer 2 500 euro per jaar en de SO van een hectare pootaardappelen op kleigrond ongeveer 8 500 euro per jaar.