Uitvoer groeit licht

Het volume van de uitvoer van goederen was in juli ruim 1 procent groter dan een jaar eerder. In mei en juni bedroeg de groei nog respectievelijk 9 en 5 procent. Het volume van de invoer nam in juli met ruim 3 procent toe. Deze groei is vrijwel even groot als die in juni. De volumecijfers zijn gecorrigeerd voor werkdageffecten.

De waarde van de goederenuitvoer kwam uit op 34,9 miljard euro. Dat is ruim 5 procent meer dan een jaar eerder. De invoerwaarde steeg met ruim 8 procent tot 31,9 miljard euro. Het handelsoverschot bedroeg daarmee 3,0 miljard euro. Dat is 0,7 miljard euro minder dan in juli 2011. De waardecijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdageffecten. Juli had in 2012 een werkdag meer dan in 2011.

Bij grondstoffen en minerale brandstoffen was er een aanzienlijk hogere in- en uitvoerwaarde dan een jaar eerder. Ook werd er voor een fors hogere waarde aan chemische producten ingevoerd.

De uitvoerprijzen waren 1,4 procent hoger dan een jaar eerder. De invoerprijzen stegen met 2,1 procent. De ruilvoet van de buitenlandse goederenhandel is daarmee ten opzichte van juli 2011 verslechterd.

In de Exportradar van september houden verbeteringen en verslechteringen elkaar in evenwicht. In de voorgaande vijf maanden verslechterden de omstandigheden voor de export nog duidelijk.

Meer informatie over de ontwikkeling van de uitvoer is te lezen in het artikel “Zwakke groei export naar eurolanden”.
De in dit bericht gepubliceerde cijfers zijn bijgesteld ten opzichte van het eerder gepubliceerde bericht over de internationale handel van 11 september 2012. De bijstellingen zijn een gevolg van nieuwe en meer uitgebreide informatie.

Uitvoer goederen (werkdaggecorrigeerd volume)

Uitvoer goederen (werkdaggecorrigeerd volume)

Meer cijfers staan op de themapagina Internationale handel.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.