Stemming ondernemers industrie verslechterd

De stemming onder de ondernemers in de industrie is in september verslechterd. Het producentenvertrouwen kwam uit op -6,7, tegen -4,6 in augustus. In de voorgaande vier maanden veranderde het producentenvertrouwen nauwelijks.

Het producentenvertrouwen is samengesteld uit drie deelindicatoren: de verwachte productie in de komende drie maanden, het oordeel over de orderpositie en het oordeel over de voorraden gereed product.

De ondernemers waren in september een stuk pessimistischer over de verwachte productie dan in augustus. Ook het oordeel over de orderpositie verslechterde flink. Het oordeel over de voorraden veranderde nauwelijks.

Verder was het aantal ondernemers dat de waarde van hun orderontvangsten in de afgelopen drie maanden zag toenemen kleiner dan het aantal dat de waarde zag afnemen. Ook in de voorgaande maanden was dat zo. De index orderpositie (orders uitgedrukt in maanden werk) liep terug van 98,6 in augustus naar 96,8 in september.

De ondernemers waren iets somberder over de toekomstige ontwikkeling van de werkgelegenheid in hun branche dan in de voorgaande maand. Het aantal ondernemers dat verwacht dat de personeelssterkte in de komende drie maanden zal afnemen was beduidend groter dan het aantal dat een toename voorziet.

Branchegegevens over het producentenvertrouwen in de industrie zijn opgenomen in de Industriemonitor op de CBS-website.

Producentenvertrouwen industrie

Producentenvertrouwen industrie

Meer cijfers staan op de themapagina Industrie en energie.