Loon van arts in loondienst versus winst van zelfstandig werkzame arts

Hoewel de hoogte van het loon van iemand in loondienst vanwege conceptuele verschillen niet te vergelijken is met de hoogte van de winst van een zelfstandige, is het wel interessant om de jaarlijkse toename van het loon respectievelijk winst van beide groepen te vergelijken.
Bij loon gaat het hier om het bruto loon sociale verzekeringen, per voltijdequivalent. De winsten zijn niet per voltijdequivalent maar per persoon vastgesteld, omdat geen informatie beschikbaar is over de gewerkte uren van zelfstandigen.
Terug naar artikel