Artsen die als zelfstandige werkzaam zijn

Het betreft personen die:

  • staan ingeschreven in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) met het beroep tandarts (zonder een aantekening van een specialisme) of met het beroep arts in combinatie met een aantekening van een medisch specialisme (waaronder huisartsgeneeskunde), waarbij de sociaal-geneeskundige specialismen zijn uitgesloten,
  • én winst uit onderneming als enige bron van inkomen uit arbeid hebben,
  • én werkzaam zijn in de zorg of in zorgverwante sectoren. Dit betekent dat het niet uitsluitend gaat om artsen die zelf patiënten behandelen, al is dat wel de grote meerderheid.

Artsen met een eigen BV en artsen die naast hun activiteiten als zelfstandige ook een baan in loondienst hebben, blijven hier buiten beschouwing. De cijfers over 2009 zijn gebaseerd op belastingaangiftes van 4,5 duizend medisch specialisten, 6,9 duizend huisartsen en 4,7 duizend tandartsen.

Terug naar artikel