Onderwijsvolgenden

Het betreft hier jongeren van 15 tot 25 jaar die onderwijs volgen. Degenen die in de vier weken voorafgaand aan de enquête regulier onderwijs hebben gevolgd of die aangeven na de vakantie weer te willen beginnen met een opleiding worden gerekend tot de groep onderwijsvolgenden.

Regulier onderwijs omvat die opleidingen die leiden tot een nationaal erkend diploma. In de Enquête Beroepsbevolking is dat gespecificeerd tot:

  • het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs (inclusief speciaal onderwijs)
  • het middelbaar beroepsonderwijs (inclusief praktijkonderwijs en LWOO)
  • het hoger beroepsonderwijs dan wel universitair onderwijs
  • opleidingen in het kader van werkend-leren
  • opleidingen die niet schriftelijk zijn en minstens een jaar duren.