Personeelsreductie

De personeelsreductie heeft vooral te maken met de vanaf 2012 voorgenomen reorganisatie bij defensie. In dat kader is vorig jaar de instroom van personeel al beperkt door een algemene vacaturestop voor burgerpersoneel en een selectieve vacaturestop voor militair personeel. Ook neemt de uitstroom toe door anticipatie van personeelsleden op de aankomende reorganisatie.

Ondanks de vacaturestop blijft het personeel bij de luchtmacht gelijk en is bij de zeemacht zelfs sprake van een lichte stijging. Dit komt door een reorganisatie waarbij personeel van de centrale krijgsmachtonderdelen (Dienst Materieel en Ondersteuning) verschuift naar de decentrale krijgsmachtonderdelen. Ook de landmacht ontving personeel vanuit de centrale onderdelen maar dat woog daar niet op tegen de effecten van de vacaturestop.

De gegevens van de voltijdbanen zijn gebaseerd op de feitelijke bezetting van het ministerie van Defensie per ultimo van het jaar. Niet inbegrepen is het personeel dat werkzaam is bij de agentschappen van dit ministerie (Dienst Telematica Organisatie, Dienst Vastgoed Defensie en Paresto) en de Explosieven Opruimingsdienst.

Terug naar artikel