Defensie-uitgaven

Onder defensie-uitgaven wordt verstaan de uitgaven van het Rijk gerekend tot de functie landsverdediging volgens de COFOG 1999 indeling. De omschrijving van deze functie luidt:

  • landsverdediging omvat land-, lucht- en zeemacht en daarmee samenhangende
  • activiteiten ter bescherming van de bevolking, militaire hulp aan het
  • buitenland (internationale vredesmissies) en defensiebeleid.

Uitgaven met betrekking tot de marechaussee worden deels tot de defensie-uitgaven gerekend. Uitgaven met betrekking tot de politietrainingsmissie in Afghanistan worden niet tot de defensie-uitgaven gerekend omdat deze missie géén militaire doelstelling heeft.

Terug naar artikel