Consument iets minder pessimistisch

De stemming onder consumenten was in september iets minder negatief dan in augustus. De indicator van het consumentenvertrouwen steeg 3 punten en kwam uit op -29. Hoewel de stemming na het dieptepunt in juni weer enigszins is verbeterd, is het vertrouwen nog altijd laag. Het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar komt uit op -8.

Samenstelling Consumentenvertrouwen

Samenstelling Consumentenvertrouwen

De verbetering in september komt doordat de consumenten minder pessimistisch waren over het algemeen economisch klimaat. Deze deelindicator steeg 8 punten en kwam uit op -44.

De koopbereidheid veranderde van augustus op september per saldo niet. Consumenten vonden de tijd weliswaar minder ongunstig voor het doen van grote aankopen, zoals wasmachines en televisies, maar ze waren somberder over hun eigen financiële situatie in de komende 12 maanden. De deelindicator van de koopbereidheid bleef onveranderd op -20.

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.

Meer weten over consumentenvertrouwen? Bekijk het CBS filmpje op YouTube.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.