Solvabiliteit

De solvabiliteit is een indicator voor de financiële positie van een organisatie op de lange termijn: de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen. Voor dit artikel is de solvabiliteit als volgt berekend: eigen vermogen/totaal vermogen.