Weer minder vacatures

Eind juni 2012 stonden er 109 duizend vacatures open. Dit zijn er 9 duizend minder dan eind maart. Het aantal vacatures daalde voor het vierde achtereenvolgende kwartaal. De cijfers zijn gecorrigeerd voor seizoeneffecten.

Het aantal vacatures nam af in vrijwel alle sectoren. In de commerciële dienstverlening was de daling het grootst. Het aantal vacatures in de zorg, het onderwijs en bij de financiële instellingen bleef gelijk.

Het aantal vacatures per duizend banen, de zogenaamde vacaturegraad, is een indicator voor de spanning op de arbeidsmarkt. Deze kwam eind juni uit op 15, even hoog als eind maart.

De dynamiek op de arbeidsmarkt is verder afgenomen. Er ontstonden in het tweede kwartaal 179 duizend vacatures. Dit zijn er 31 duizend minder dan een jaar eerder. Er werden 181 duizend vacatures vervuld of geschrapt. Dit zijn er 21 duizend minder dan in het tweede kwartaal van 2011.

Aantal vacatures, seizoengecorrigeerd

Aantal vacatures, seizoengecorrigeerd

Vacature-indicator in augustus verder verslechterd

De vacature-indicator geeft een snelle indicatie over het verdere verloop van de vacatures. Deze indicator verslechterde in augustus ten opzichte van de voorgaande maand. Er zijn meer pessimisten onder de ondernemers dan optimisten. Het verschil tussen beide groepen is de laatste maanden groter geworden.

Vacature-indicator

Vacature-indicator

Meer cijfers staan op de themapagina Arbeid en sociale zekerheid.