Inflatie onveranderd

De inflatie kwam in augustus uit op 2,3 procent, net als in juli. Het duurder worden van autobrandstoffen had een opwaarts effect op de inflatie in augustus, maar dit werd teniet gedaan door het goedkoper worden van onder andere kleding. Per saldo bleef de inflatie onveranderd. De inflatie wordt berekend uit de stijging van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

Duurdere huisvesting, water en energie en hogere prijzen voor vervoer droegen respectievelijk 0,7 en 0,6 procentpunt bij aan de inflatie van 2,3 procent in augustus. Recreatie en cultuur zorgden voor 0,2 procentpunt inflatie, evenveel als voedingsmiddelen, dranken en tabak samen. De uitgaven van consumenten in het buitenland leverden een bijdrage van 0,2 procentpunt. Andere goederen en diensten droegen ook bij aan de inflatie, maar in mindere mate.

Om de inflatie tussen de lidstaten van de Europese Unie te kunnen vergelijken worden geharmoniseerde prijsindices (HICP) berekend. Volgens deze methode kwam de inflatie in Nederland in augustus uit op 2,5 procent. Voor de eurozone berekende Eurostat, het Europees statistisch bureau, een inflatie van 2,6 procent. Voor de Europese Centrale Bank (ECB) is de hoogte van de inflatie in de eurozone een belangrijk richtsnoer bij het bepalen van het rentepeil. Volgens de ECB heerst er prijsstabiliteit als de inflatie in de eurozone in de buurt van de 2 procent ligt.

Inflatie

Inflatie

Meer cijfers staan op de themapagina Prijzen.

Meer weten over inflatie? Bekijk het CBS-filmpje op YouTube.