Melkert-banen

Het gaat om de WIW- en ID-banen (Wet inschakeling werklozen, In- en doorstroombanen). Deze werden ook wel aangeduid als Melkertbanen. Deze loonkostensubsidies zijn gestart voor 2004.