Zelfdodingscijfer gestandaardiseerd

Het sterftecijfer door zelfdoding is het aantal zelfdodingen per 100 duizend inwoners. Omdat het aantal zelfdodingen afhangt van de samenstelling van de bevolking naar leeftijd en geslacht, wordt bij vergelijkingen in de tijd hiervoor gecorrigeerd. De samenstelling van de bevolking van het meest recente jaar is hierbij de standaard.