Roken in 5 jaar tijd flink duurder

De prijzen van sigaretten en shag zijn in afgelopen vijf jaar met 38 procent gestegen. Dit is aanzienlijk meer dan de inflatie van ruim 10 procent over deze jaren. Accijnsverhogingen zijn de voornaamste oorzaak voor de prijsstijging van rookwaren.

Prijsontwikkeling tabak, juli 2007 - juli 2012

Prijsontwikkeling tabak, juli 2007 - juli 2012

Acht accijnsverhogingen

De laatste vijf jaar zijn er acht accijnsaanpassingen voor rookwaren geweest. Een accijnsverhoging werkt met enige vertraging door in de prijzen. Winkeliers ruimen eerst hun oude voorraden op voordat ze de duurdere tabak verkopen. Bij de accijnsverhoging van juli 2008 duurde het bijvoorbeeld vijf maanden voordat rokers de nieuwe prijs betaalden voor een pakje sigaretten of shag.

De afgelopen vijf jaar zijn de prijzen van sigaretten en shag met 38 procent gestegen. Zonder belastingmaatregelen zouden sigaretten 12 procent duurder zijn geworden en voor shag zou deze stijging 13 procent zijn. Sigaren zijn 13 procent duurder geworden. Voor sigaren zijn geen accijnswijzigingen geweest.

Prijsstijging tabak, juli 2007 - juli 2012

Prijsstijging tabak, juli 2007 - juli 2012

Prijsstijging tabak 2,5 keer zo hard als in buurlanden

De laatste vijf jaar zijn de prijzen van tabak in Nederland ruim 2,5 keer harder gestegen dan in onze buurlanden. In België en Duitsland zijn de tabaksprijzen sinds juni 2007 met 14 procent gestegen, de kleinste stijging in de eurozone. Zonder accijnsverhogingen zouden de prijzen van rookwaren in Nederland met een bijna gelijk percentage zijn gestegen. De prijzen in Slovenië, Slowakije, Spanje en Estland stegen harder dan in Nederland. In Estland verdubbelden de prijzen bijna in deze periode.

Prijsstijging tabak eurozone, juni 2007 - juni 2012

Prijsstijging tabak eurozone, juni 2007 - juni 2012

Carel Oosterlaken

Bron: StatLine, Consumentenprijzen; prijsindex 2006=100