Agenda

Selectie van CBS-berichten in de periode 20 t/m 24 augustus 2012 (week 34).
Publicatie om 09.30 uur.

  Verslagperiode  
Maandag 20 augustus   
Bedrijfsinvesteringen   juni 2012  
Consumentenvertrouwen 1)   augustus 2012  
 
Dinsdag 21 augustus   
Prijsontwikkeling bestaande koopwoningen   juli 2012  
Zelfdoding    2011  
Trendrapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en participatie arbeidsgehandicapten 2)      
 
Woensdag 22 augustus   
Invoer elektriciteit    2011  
Grootverbruik energie   1e kwartaal 2012  
 
Donderdag 23 augustus   
Omzet horeca   2e kw. 2012  
Zonne-stroom   2011  
Hernieuwbare energie in Nederland 2011     
 
Vrijdag 24 augustus   
Geen     

1)  Inclusief flash.   
2)  Gezamenlijke publicatie met SCP, TNO en UWV kenniscentrum. Publicatie tijdstip 00.01 uur   

Publicatieplanning

Planning van andere berichten en publicaties.