Aandeel tienermoeders bereikt laagste stand ooit

In 2011 kregen 2 365 meisjes onder de 20 jaar een kind. In deze leeftijdsgroep zijn in 2011 op elke duizend meisjes minder dan 5 moeder geworden. Dit is het laagste cijfer dat ooit door het CBS is waargenomen. Wel bestaan er grote verschillen tussen de herkomstgroepen.

Niet eerder zo weinig tienermoeders

Het aantal tienermoeders in Nederland neemt de afgelopen decennia sterk af. In 2011 lag het geboortecijfer onder meisjes onder de 20 jaar op 4,8 per duizend. Veertig jaar geleden lag dit geboortecijfer nog op 22,3 per duizend meisjes. In vrijwel geen enkel ander Europees land is het geboortecijfer onder tieners nu zo laag als in Nederland.

Geboortecijfers in Europa voor meisjes onder de 20 jaar, 2010 (m.u.v. België (2009) en Nederland (2011))

Geboortecijfers in Europa voor meisjes onder de 20 jaar, 2010 (m.u.v. België (2009) en Nederland (2011))

Geen afname onder Antilliaanse en Surinaamse meisjes

De verschillen tussen de herkomstgroepen zijn echter groot. Zo komen onder in Nederland geboren Turkse allochtone meisjes, met een geboortecijfer van 2,2 per duizend, tienermoeders nog minder vaak voor dan onder autochtone meisjes (3,5 per duizend). Het cijfer voor in Nederland geboren Antilliaanse meisjes onder de 20 jaar is daarentegen ruim zes keer zo hoog als dat voor autochtone meisjes. Anders dan onder vrijwel alle andere herkomstgroepen, daalt het aandeel geboorten onder Antilliaanse en Surinaamse tienermeisjes nauwelijks.

Geboortecijfer voor meisjes onder de 20 jaar (tweede generatie) naar herkomst

Geboortecijfer voor  meisjes onder de 20 jaar (tweede generatie) naar herkomst

Cijfer Caribisch Nederland vergelijkbaar

Met 39 geboorten per duizend meisjes is het geboortecijfer onder Antilliaanse allochtone meisjes onder de 20 die als kind of jongvolwassene naar Nederland zijn gekomen, het hoogst. Tienermoeders komen in deze groep naar verhouding ongeveer even vaak voor als onder meisjes in Caribisch Nederland (Bonaire, Sint-Eustatius en Saba). In 2011 bedroeg het geboortecijfer voor meisjes onder de 20 jaar daar 38 per duizend.

Geboortecijfer voor Antilliaanse meisjes onder de 20 jaar

Geboortecijfer voor Antilliaanse meisjes onder de 20 jaar

Frank van der Linden en Joop Garssen

Bron: Geboorten onder meisjes onder de 20 jaar naar herkomstgroep, 2001-2011 (maatwerktabel)