Productie industrie krimpt

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juni ruim 2 procent lager dan in juni 2011. In mei lag de productie op hetzelfde niveau als een jaar eerder.

In de transportmiddelenindustrie, voedings- en genotmiddelen industrie en de basismetaal- en metaalproductenindustrie was de productie fors lager dan een jaar eerder. De productie van de aardolie-, chemie-, rubber- en kunststofverwerkende industrie en de elektrotechnische en machine-industrie was wel hoger dan in juni 2011.

Gemiddelde dagproductie industrie

Gemiddelde dagproductie industrie

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling van de productie kan het beste gekeken worden naar voor seizoeneffecten gecorrigeerde cijfers. Omdat de seizoenvrije maandcijfers soms een wat grillig verloop vertonen, wordt hiervoor het tweemaandsgemiddelde ten opzichte van twee maanden eerder gebruikt. Na correctie voor werkdageffecten en seizoeninvloeden was de industriële productie in de periode mei-juni bijna 2 procent lager dan die in maart-april.

De productie van de industrie lag in juni iets onder het niveau van voor de uitbraak van de kredietcrisis eind 2008.

Seizoengecorrigeerde gemiddelde dagproductie industrie

Seizoengecorrigeerde gemiddelde dagproductie industrie

Meer cijfers staan op de themapagina Industrie en energie.