Meer werklozen

In juni waren er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 495 duizend werklozen. Dit zijn er 6 duizend meer dan in mei. Gemiddeld nam de werkloosheid in de afgelopen drie maanden met 10 duizend toe.

In juni was 6,3 procent van de Nederlandse beroepsbevolking werkloos. Een maand eerder was dat 6,2 procent. Onder personen jonger dan 45 jaar steeg het werkloosheidspercentage de afgelopen maand, terwijl het percentage bij personen van 45 jaar en ouder gelijk bleef.

Werkloosheid, seizoengecorrigeerd

Werkloosheid, seizoengecorrigeerd

Meer cijfers staan op de themapagina Arbeid en sociale zekerheid.