Agressie op het werk

Onder agressie op het werk wordt verstaan dat werknemers op hun werk te maken hebben met intimidatie, pesten, lichamelijk geweld en/of ongewenste seksuele aandacht van klanten, leidinggevenden of collega’s. Bij agressie op het werk door collega’s of leidinggevenden wordt er gesproken van interne agressie. Bij agressie door klanten, patiënten, leerlingen, passagiers e.d. spreekt men van externe agressie.