Weer minder vacatures

Eind maart 2012 stonden er 118 duizend vacatures open. Dit zijn er 5 duizend minder dan eind december 2011. Het aantal vacatures daalde voor het derde achtereenvolgende kwartaal. De cijfers zijn gecorrigeerd voor seizoeneffecten.

In het bedrijfsleven stonden er in het eerste kwartaal met name in de industrie, de horeca, de zorg en bij financiële instellingen minder vacatures open. In de overige bedrijfstakken veranderde het aantal vacatures weinig ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Ook bij de overheid bleef het aantal vacatures nagenoeg gelijk.

Het aantal vacatures per duizend banen, de zogenaamde vacaturegraad, is een indicator voor de spanning op de arbeidsmarkt. Deze kwam in het eerste kwartaal uit op 15, even hoog als in het vierde kwartaal van 2011.

De dynamiek op de arbeidsmarkt is verder afgenomen. Er ontstonden in het eerste kwartaal 169 duizend vacatures. Dit zijn er 28 duizend minder dan een jaar eerder. Er werden 168 duizend vacatures vervuld of geschrapt. Dit zijn er 14 duizend minder dan in het eerste kwartaal van 2011.

Aantal vacatures, seizoengecorrigeerd

Aantal vacatures, seizoengecorrigeerd

Vacature-indicator in juni verder verslechterd

De vacature-indicator geeft een snelle indicatie over het verdere verloop van de vacatures. Deze indicator verslechterde in juni iets ten opzichte van de voorgaande maand. Er zijn meer pessimisten onder de ondernemers dan optimisten. Het verschil tussen beide groepen is de laatste maanden groter geworden.

Vacature-indicator

Vacature-indicator

Meer cijfers staan op de themapagina Arbeid en sociale zekerheid.