Inflatie onveranderd

De inflatie kwam in juni uit op 2,1 procent. Dit is even hoog als in mei. De inflatie wordt berekend uit de stijging van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

Duurdere huisvesting, water en energie en hogere prijzen voor vervoer droegen respectievelijk 0,6 en 0,3 procentpunt bij aan de inflatie van 2,1 procent in juni. Voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken droegen 0,2 procentpunt bij, net als recreatie en cultuur en de uitgaven van consumenten in het buitenland. Andere goederen en diensten droegen ook bij aan de inflatie, maar in mindere mate.

Om de inflatie tussen de lidstaten van de Europese Unie te kunnen vergelijken worden geharmoniseerde prijsindices (HICP) berekend. Volgens deze methode kwam de inflatie in Nederland in juni uit op 2,5 procent. Voor de eurozone berekende Eurostat, het Europees statistisch bureau, een inflatie van 2,4 procent. Zowel in Nederland als in de eurozone was de inflatie gelijk aan die in mei. Voor de Europese Centrale Bank (ECB) is de hoogte van de inflatie in de eurozone een belangrijk richtsnoer bij het bepalen van het rentepeil. Volgens de ECB heerst er prijsstabiliteit als de inflatie in de eurozone in de buurt van de 2 procent ligt.

Inflatie

Inflatie

Meer cijfers staan op de themapagina Prijzen.

Meer weten over inflatie? Bekijk het CBS-filmpje op YouTube.