Tweede raming eerste kwartaal 2012: economie krimpt 0,8 procent

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2012 met 0,8 procent gekrompen ten opzichte van een jaar eerder. Deze tweede raming van de economische groei komt hiermee 0,3 procentpunt hoger uit dan de eerste raming die gepubliceerd is op 15 mei j.l.

Aan de bestedingenkant zijn de overheidsuitgaven, met name van het openbaar bestuur, opwaarts bijgesteld als gevolg van het verwerken van broninformatie die bij de eerdere raming nog niet beschikbaar was. Tevens is de krimp van de consumptieve bestedingen door huishoudens kleiner dan eerder geraamd door onder meer de inzet van additionele informatie over de omzet van de detailhandel. De investeringen en de wederuitvoer zijn daarentegen neerwaarts aangepast. Aan de productiekant is de toegevoegde waarde van de groot- en detailhandel, de informatie- en communicatiesector, de landbouw, de zorg en de bouw op basis van de nu beschikbare informatie opwaarts aangepast.

Kwartaal-op-kwartaalgroei 0,3 procent

De economische groei ten opzichte van een kwartaal eerder is met 0,5 procentpunt ook opwaarts bijgesteld.  Hierdoor is de eerder gemeten krimp van 0,2 procent  veranderd in een groei van 0,3 procent. Het economisch beeld is daarmee positiever dan eerder geschetst. Bij de berekening van de kwartaal-op kwartaalontwikkelingen is gecorrigeerd voor werkdag- en seizoenseffecten. Het eerste kwartaal van 2012 kende 1 werkdag extra.

Jaarcijfers

Met de publicatie van de tweede raming van het eerste kwartaal van 2012 worden ook de herziene jaarramingen van 2009 (definitief), 2010 (nader voorlopig) en 2011 (voorlopig) gepubliceerd. De economische groei laat in alle drie de jaren een licht neerwaartse aanpassing zien; in 2009 met -0,1 procentpunt naar -3,7 procent, in 2010 met -0,1 procentpunt naar 1,6 procent en in  2011 met -0,2 procentpunt naar  1,0 procent.

Minder banen en bescheiden loonstijging

In het eerste kwartaal van 2012 waren er 26 duizend banen van werknemers minder dan in hetzelfde kwartaal van 2011. Dit is een daling van 0,3 procent. Deze tweede raming van het aantal banen komt hiermee 0,1 procentpunt lager uit dan de eerste raming. Na correctie voor seizoensinvloeden is het aantal banen 31 duizend lager dan in het vierde kwartaal van 2011.

De lonen per arbeidsjaar waren in het eerste kwartaal van 2012 0,6 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Deze stijging ligt ruim onder de cao-loonstijging van 1,3 procent.