Zzp’er die diensten aanbiedt

Zelfstandigen zonder personeel die eigen arbeid of diensten aanbieden. Een persoon met als (hoofd)baan het verrichten van arbeid voor eigen rekening of risico in een eigen bedrijf of praktijk, of in een zelfstandig uitgeoefend beroep, die daarbij geen personeel in dienst heeft en waarbij het belangrijkste doel van het bedrijf het aanbieden van eigen arbeid of diensten is.

In 2011 is een vraag aan de Enquête beroepsbevolking (EBB) toegevoegd waarmee binnen de zelfstandigen zonder personeel onderscheid gemaakt kan worden tussen degenen die eigen arbeid aanbieden (bijvoorbeeld een vertegenwoordiger, adviseur of schilder) en degenen die producten verkopen of grondstoffen aanbieden (bijvoorbeeld iemand met een winkel). Op basis van deze informatie is het mogelijk om vanaf het eerste kwartaal van 2012 stand- en stroomcijfers te maken over deze specifieke groepen van zelfstandigen zonder personeel.