Helft zelfstandigen biedt als zelfstandige zonder personeel diensten aan

In het eerste kwartaal van 2012 telde Nederland ruim 570 duizend personen die als zelfstandige zonder personeel hun diensten aanbieden. Bijna de helft was hoogopgeleid en het meest voorkomende beroep was bedrijfsadviseur.

Tweederde van de zelfstandigen heeft geen personeel

In het eerste kwartaal van 2012 waren er in Nederland bijna 1,1 miljoen zelfstandigen. Hiervan had 68 procent geen personeel in dienst, ongeveer 28 procent had dit wel en ruim 3 procent was een meewerkend gezinslid.
Het aantal zelfstandigen zonder personeel is de laatste jaren sterk toegenomen, mede doordat werknemers steeds vaker voor zichzelf zijn begonnen.

Meeste zelfstandigen zonder personeel bieden diensten aan

Zelfstandigen zonder personeel die eerder werknemer waren, bieden vrijwel allemaal diensten aan, bijvoorbeeld als adviseur of voor werk in de bouw. Daarnaast is er een groep zelfstandigen zonder personeel die producten aanbiedt, zoals winkeliers, tussenhandelaren en landbouwers. In het eerste kwartaal van 2012 was van alle zelfstandigen ruim de helft een zzp’er die diensten aanbiedt.

Zelfstandigen naar type, 1e kwartaal 2012

Zelfstandigen naar type, 1e kwartaal 2012

Zzp’er die diensten aanbiedt het vaakst een bedrijfsadviseur

Bedrijfsorganisatiedeskundige of -adviseur is het meest voorkomende beroep onder zzp’ers die diensten aanbieden. Daarnaast zijn er veel kappers of schoonheidsspecialisten en beroepen in de bouw, zoals timmerman, aannemer timmerwerk en schilder. Ook medische beroepen als arts en fysiotherapeut staan in de top tien van meestvoorkomende beroepen.

Zzp’ers die diensten aanbieden naar beroep, 1e kwartaal 2012

Zzp’ers die diensten aanbieden naar beroep, 1e kwartaal 2012

Vrouwelijke zzp’ers die diensten aanbieden vaak parttimers

Zzp’ers die eigen arbeid aanbieden zijn gemiddeld hoger opgeleid. Van hen is 45 procent hoogopgeleid, tegenover 34 procent van de werknemers. Daarnaast zijn het iets vaker mannen dan vrouwen. Vier op de vijf mannelijke zzp’ers die diensten aanbieden werkt voltijd. Bij de vrouwen was dit maar twee op de vijf. Van de vrouwelijke zzp’ers die diensten aanbieden werkt 45 procent 20 tot 35 uur per week.

Zzp'ers die diensten aanbieden naar geslacht en arbeidsduur, 1e kwartaal 2012

Zzp'ers die diensten aanbieden naar geslacht en arbeidsduur, 1e kwartaal 2012

Lian Kösters

Bron: StatLine, Zelfstandigen zonder personeel; persoonskenmerken