Bescheiden toename voorraden industrie

De ondernemers in de industrie hielden in april 1 procent meer voorraad gereed product aan dan in april 2011. De toename was veel kleiner dan die in februari en maart (6 procent). De index van de voorraden gereed product (2005=100) stond in april op 105,0, tegen 106,8 in maart.

Voorraad gereed product industrie (volume)

Voorraad gereed product industrie (volume)

Oordeel over voorraden in juni wat verbeterd

Een eerste indicatie over het verdere verloop van de voorraad gereed product kan ontleend worden aan de Conjunctuurtest Industrie. Hierin wordt aan de ondernemers gevraagd of ze hun voorraad eindproduct als te groot (negatief), normaal of te klein (positief) beoordelen, gelet op de verwachte afzetontwikkelingen. Deze cijfers zijn twee maanden eerder beschikbaar dan de voorraadindex.

Het oordeel over de voorraden is in juni een fractie verbeterd. Het saldo kwam uit op -3. In maart was dit -4. Het aantal ondernemers dat de voorraden te groot vindt is al meer dan een jaar groter dan het aantal dat de voorraden te klein vindt. Het saldo is de laatste maanden maar weinig veranderd. De toename van de voorraden is na de zomer van 2011 geleidelijk minder groot geworden .

Oordeel voorraad gereed product

Oordeel voorraad gereed product

Meer cijfers staan op de themapagina Industrie en energie.