In mei evenveel werklozen als in april

In mei waren er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 489 duizend werklozen. Dit zijn er evenveel als in april. Gemiddeld groeide de werkloosheid in de afgelopen drie maanden met 9 duizend.

In mei was 6,2 procent van de Nederlandse beroepsbevolking werkloos.  Onder mannen was dit percentage iets lager, onder vrouwen iets hoger. Het hoogst was het werkloosheidspercentage onder 15-24-jarigen met 12 procent. Onder 25-44-jarigen was het percentage 5,6 en onder 45-64-jarigen 5,3.

Werkloosheid, seizoengecorrigeerd

Werkloosheid, seizoengecorrigeerd

Meer cijfers staan op de themapagina Arbeid en sociale zekerheid.