In mei evenveel werklozen als in april

21-6-2012 09:30

In mei waren er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 489 duizend werklozen. Dit zijn er evenveel als in april. Gemiddeld groeide de werkloosheid in de afgelopen drie maanden met 9 duizend.

In mei was 6,2 procent van de Nederlandse beroepsbevolking werkloos.  Onder mannen was dit percentage iets lager, onder vrouwen iets hoger. Het hoogst was het werkloosheidspercentage onder 15-24-jarigen met 12 procent. Onder 25-44-jarigen was het percentage 5,6 en onder 45-64-jarigen 5,3.

Werkloosheid, seizoengecorrigeerd

Werkloosheid, seizoengecorrigeerd

Meer cijfers staan op de themapagina Arbeid en sociale zekerheid.