Bijna de helft van de werklozen was drie maanden geleden ook al werkloos

In het eerste kwartaal van 2012 is de werkloosheid verder opgelopen tot 484 duizend personen. Vooral steeds meer mensen bleven in achtereenvolgende kwartalen werkloos. Tegelijkertijd nam het aantal werklozen dat een kwartaal eerder nog werk had licht toe.

Na drie maanden nog steeds werkloos

Van de werklozen  in het eerste kwartaal van dit jaar was bijna de helft drie maanden eerder ook al werkloos. Hun aantal is in de afgelopen kwartalen gestaag toegenomen. Met 229 duizend personen is dat nu vrijwel vergelijkbaar met de vorige top van begin 2010.

Daarnaast zijn er ook steeds meer werklozen die drie maanden eerder nog betaald werk hadden. In het eerste kwartaal waren dit er 116 duizend. Dit komt neer op bijna een kwart van alle werklozen.

De overige 139 duizend werklozen in het eerste kwartaal van 2012 maakten drie maanden eerder nog geen deel uit van de beroepsbevolking: zij waren toen niet actief op zoek naar werk of niet beschikbaar. Dit aantal is al jaren vrij stabiel

Arbeidspositie van werklozen van 15 tot 65 jaar drie maanden eerder

Arbeidspositie van werklozen van 15 tot 65 jaar drie maanden eerder

Meeste jongeren sinds kort werkloos

Veel werkloze jongeren behoorden drie maanden eerder nog niet tot de beroepsbevolking. Dit betreft vaak schoolverlaters en afgestudeerden die op zoek gaan naar werk. Het aantal jongeren dat instroomt in de werkloosheid is dan ook in de regel het grootst in het derde kwartaal. In 2011 waren dit er met 71 duizend relatief veel.

Arbeidspositie van werklozen van 15 tot 25 jaar drie maanden eerder

Arbeidspositie van werklozen van 15 tot 25 jaar drie maanden eerder

Meer ouderen blijven werkloos

Het afgelopen jaar en met name in de laatste twee kwartalen is vooral het aantal 45-tot 65-jarigen dat werkloos is gebleven sterk toegenomen. In het eerste kwartaal van 2012 waren er 102 duizend werkloze 45-plussers die drie maanden eerder ook al werkloos waren. Een jaar geleden waren dit er nog 82 duizend.

Arbeidspositie van werklozen van 45 tot 65 jaar drie maanden eerder 

Arbeidspositie van werklozen van 45 tot 65 jaar drie maanden eerder

Robert de Vries

Bron: StatLine, Arbeidsmarktmobiliteit; wisselingen arbeidsmarktpositie