Open natuurlijk terrein

Terrein in gebruik als open natuur, zoals heide, duinen, zandverstuivingen, strand, riet en biezen, kwelders, drooggevallen gronden en blauwgrasland. Open water valt hier niet onder.Er geldt een minimale omvang van 1 hectare.