Meer aspergeteelt in Noord-Limburg

Het totale areaal asperges in Nederland is sinds 2008 met 450 hectare flink gestegen tot ruim 2 900 hectare in 2011. Dit is een toename van 18 procent. Van die toename kwam 84 procent voor rekening van de provincie Limburg. Hier steeg het areaal met 374 hectare sinds 2008, een stijging van 28 procent. De uitbreiding in Noord-Brabant was 116 hectare, een toename van 13 procent. De positie van Noord-Limburg als centrum van de aspergeteelt in Nederland is hiermee verder verstevigd.

Areaal asperges per gemeente, 2011

Areaal asperges per gemeente, 2011

Noord-Limburg centrum aspergeteelt

De bedrijfsmatige teelt van asperges begon in de negentiende eeuw op de zandgronden achter de duinen van Noord- en Zuid-Holland en op de zandgronden rond Bergen op Zoom, de Brabantse Wal. Van deze oorspronkelijke teeltgebieden is alleen de Brabantse Wal nog over. In de jaren vijftig van de vorige eeuw kwam de aspergeteelt op in Noord-Limburg, met Grubbenvorst als centrum. Noord-Limburg was zeer geschikt voor de aspergeteelt door de goede zandgronden, de nabijheid van het Ruhrgebied als grote afzetmarkt en de beschikbaarheid van goedkope arbeidskrachten vanwege de grote gezinnen.

Wim de Rooij

Bron: