Doorvoer- en wederuitvoerstromen

De totale export is te verdelen in doorvoer (ca. 15 procent), wederuitvoer (ca. 37 procent) en uitvoer van in Nederland geproduceerde goederen (ca. 48 procent).
Doorvoer is de goederenstroom die, op weg van het ene naar het andere land, over Nederlands grondgebied vervoerd wordt maar in buitenlands bezit blijft.
Wederuitvoer is de goederenstroom die via Nederland wordt vervoerd en daarbij (tijdelijk) eigendom is van een ingezetene, zonder dat significant industriële bewerking plaatsvindt. De wederuitvoer maakt, anders dan de doorvoer, wel deel uit van de invoer en de uitvoer.
Terug naar artikel