Handelsoverschot Nederland grootste binnen eurozone

Binnen de eurozone houdt Nederland met afstand het meeste over aan de goederenhandel met andere eurolanden (147 miljard euro in 2011). Buiten de eurozone verdient Nederland beduidend minder aan de handel in goederen.

Handelsbalans eurozone, 2011

Handelsbalans eurozone, 2011

Kwart van bbp

In 2011 bedroeg de totale waarde van de door Nederland geëxporteerde goederen naar de overige 16 eurolanden 294 miljard euro. De waarde van de import uit deze landen was 147 miljard euro. Hiermee bedroeg het handelsoverschot 147 miljard euro. Dat is bijna een kwart van het bbp.

Handelsoverschot Nederland in eurozone, 2011

Handelsoverschot Nederland in eurozone, 2011

Vooral buurlanden van belang in handelsoverschot

De 147 miljard euro aan handelsoverschot dankt Nederland deels aan doorvoer- of wederuitvoerstromen via Nederland naar andere Europese landen. In 2011 bedroeg het handelsoverschot met Duitsland, België en Frankrijk 116 miljard euro. Dat is bijna 80 procent van het totale handelsoverschot in de eurozone.

Totale handelsbalans van eurozonelanden, 2011

Totale handelsbalans van eurozonelanden, 2011

Handelsoverschot buiten eurozone kleiner

Verreweg de meeste goederen die Nederland importeert komen van buiten het eurogebied. Hierdoor is het Nederlandse handelsoverschot in relatie tot de hele wereld met bijna 45 miljard euro een stuk kleiner. Dat is 7,5 procent van het bbp.

Het handelsoverschot van Ierland is met 43 miljard euro bijna net zo groot als dat van Nederland. De Ierse economie is echter beduidend kleiner. Hierdoor overtreft het Ierse handelsoverschot als percentage van het bbp Nederland ruimschoots. Slechts vijf eurolanden hebben een hogere export dan import.

Hans Draper

Bron: Import, export en bruto binnenlands product (EMU lidstaten), 2011