Conjunctuurbeeld verslechterd

Het conjunctuurbeeld was eind mei slechter dan eind april. Het zwaartepunt van de indicatoren in de Conjunctuurklok ligt in de fase van laagconjunctuur. Dertien van de vijftien indicatoren in de Conjunctuurklok presteren onder hun langjarig gemiddelde.

De Nederlandse economie kromp in het eerste kwartaal met 1,1 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. In het vierde kwartaal van 2011 kromp de economie al met 0,6 procent. Vergeleken met het voorafgaande kwartaal kromp de economie in het eerste kwartaal met 0,2 procent. Hierbij is rekening gehouden met werkdag- en seizoeneffecten. De kwartaal-op-kwartaalgroei is nu drie kwartalen op rij negatief.

Het consumentenvertrouwen daalde in mei. De stemming onder de ondernemers in de industrie verslechterde ook.

De kapitaalmarktrente kwam in april uit op 2,3 procent, net als in maart. De inflatie was 2,4 procent. De prijzen van verkochte bestaande koopwoningen waren in april 5,2 procent lager dan een jaar eerder. De afzetprijzen van de industrie waren 2,6 procent hoger dan in april 2011.

De voor seizoeneffecten gecorrigeerde werkloosheid nam in april met 24 duizend toe. Het aantal vacatures daalde in het eerste kwartaal verder. Het aantal banen daalde ook. Verder werden er minder uren gewerkt voor uitzendbureaus dan in het vierde kwartaal van 2011.

Bruto binnenlands product (bbp)

Bruto binnenlands product (bbp)

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.