Werkloosheid stijgt

In april waren er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 489 duizend werklozen. Dit zijn er 24 duizend meer dan in maart. In vergelijking met april 2011 zijn er bijna 100 duizend werklozen bijgekomen.

In april was 6,2 procent van de Nederlandse beroepsbevolking werkloos. Onder mannen was dit percentage iets lager, onder vrouwen iets hoger. Het hoogst was het werkloosheidspercentage onder 15-24-jarigen met 12,1 procent. Onder 25-44-jarigen was het percentage 5,6 en onder 45-64-jarigen 5,3.

Werkloosheid, seizoengecorrigeerd

Werkloosheid, seizoengecorrigeerd

Meer cijfers staan op de themapagina Arbeid en sociale zekerheid.