Nederland in Europese top online winkelen

Ongeveer zeven op de tien Nederlanders van 16 tot 75 jaar winkelden in 2011 via internet. Daarmee groeit het online shoppen nog steeds en behoort Nederland tot de top van de Europese Unie.

Nederland met Verenigd Koninkrijk en Scandinavische landen in kopgroep

In 2011 kocht 69 procent van de 16- tot 75-jarigen goederen of diensten voor privégebruik via het web. Alleen in het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Denemarken was het aandeel personen dat online winkelt nog iets hoger. Roemenië en Bulgarije tellen de minste online shoppers. Gemiddeld in de EU deden in 2011 ruim vier op de tien personen van 16 tot 75 jaar aankopen via het web.

Online winkelen in EU-landen, 2011

Online winkelen in EU-landen, 2011

Online winkelen neemt gestaag toe

In de afgelopen jaren zijn Nederlanders steeds meer online gaan winkelen. Sinds 2006 is het aandeel 16- tot 75-jarigen dat via internet koopt met ruim 20 procentpunten toegenomen. De groei deed zich in alle leeftijdsgroepen voor. Zo steeg dit aandeel bij de jongeren van 16 tot 25 jaar in deze periode van 57 procent naar 80 procent. Relatief het sterkst was de stijging onder 65- tot 75-jarigen. Sinds 2006 is het aandeel ouderen dat via internet koopt bijna verdrievoudigd.

Online winkelen in Nederland naar leeftijd

Online winkelen in Nederland naar leeftijd

Vooral vrijetijdsgoederen en –diensten populair

Reizen en vakantie-accommodaties worden in Nederland het meest via internet besteld. In 2011 deed bijna 60 procent van de online shoppers dit soort aankopen. Ook kleding en sportartikelen, kaartjes voor evenementen en literatuur zijn populair. Bijna alle soorten goederen en diensten laten tussen 2006 en 2011 een groei in online aankopen zien.  

Online winkelen in Nederland naar soort goederen en diensten

Online winkelen in Nederland naar soort goederen en diensten
 
Math Akkermans

Bronnen:
●  Online winkelen in Nederland en EU (maatwerktabel)
●  ICT, kennis en economie 2011