Iets minder openstaande vacatures

  • 5 duizend minder openstaande vacatures
  • Daling bij industrie, horeca, zorg en financiële instellingen
  • Ook daling in aantal vervulde vacatures

Eind maart stonden er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 118 duizend vacatures open.  Dat zijn er 5 duizend minder dan een kwartaal eerder. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

De afname vindt plaats in de industrie, horeca, zorg en financiële instellingen. Bij deze bedrijfstakken is sprake van een lichte daling. Het aantal vacatures bij de overige bedrijfstakken is stabiel.

De ontwikkeling van het aantal openstaande vacatures wordt bepaald door hoeveel vacatures er ontstaan zijn en hoeveel er vervuld zijn. In het eerste kwartaal van 2012 zijn er 169 duizend vacatures ontstaan, 28 duizend minder dan een jaar eerder. In het laatste kwartaal van 2011 bedroeg de afname van het aantal ontstane vacatures nog 14 duizend. Ook het aantal vervulde vacatures lag in het eerste kwartaal een stuk lager dan een jaar eerder. Daarmee lijkt de dynamiek op de arbeidsmarkt verder terug te lopen.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.