Bachelors aan universiteit studeren sneller af

Het aandeel bachelorstudenten in het wetenschappelijk onderwijs dat binnen 4 jaar het diploma haalt, is de afgelopen jaren gestegen. Vrouwen studeren nog steeds sneller af dan mannen. Het aandeel geslaagden neemt vooral toe bij de bèta-opleidingen.

Helft heeft binnen 4 jaar bachelordiploma

Van de eerstejaars studenten aan de universiteit uit studiejaar 2007/’08 had 49 procent na 4 jaar het  bachelordiploma op zak. Dat is 9 procentpunt meer dan van de eerstejaars uit 2004/’05. Een mogelijke oorzaak voor deze verbetering is de invoering van het bindend studieadvies door universiteiten. Daarnaast speelt de invoering van de harde knip  tussen bachelor- en masterdiploma mogelijk een rol.

Aandeel geslaagde bachelors (voltijd-wo en diploma vwo) naar duur

Aandeel geslaagde bachelors (voltijd-wo en diploma vwo) naar duur

Vrouwen studeren sneller af

Bij de vrouwen nam het aandeel dat binnen 4 jaar het bacherlopdiploma behaalde toe tot 58 procent van de eerstejaars uit 2007/’08. Dit is 20 procentpunten hoger dan bij de mannen. Het verschil tussen mannen en vrouwen bestaat al langer, maar is voor de starters uit 2007/’08 wel weer 3 procentpunt kleiner dan voor de eerstejaars van 2006/’07.

Aandeel geslaagde bachelors binnen 4 jaar (voltijd-wo en diploma vwo) naar geslacht

Aandeel geslaagde bachelors binnen 4 jaar (voltijd-wo en diploma vwo) naar geslacht

Bèta-studenten doen het beter

Vooral bij de opleidingen op het gebied van techniek, industrie en bouw en natuurwetenschappen en informatica is het studierendement van de eerstejaars uit 2007/’08 beduidend hoger dan van starters uit studiejaren daarvoor.

In de sector gezondheidzorg en welzijn steeg het aandeel geslaagden het meest: van 36 procent van de eerstejaars uit 2004/’05 naar 54 procent van de starters in 2007/’08. Dit komt mede door de late invoering van de bachelor-master structuur bij de opleiding geneeskunde. Waar in 2004/’05 nog veel startende geneeskundestudenten aan een 4-jarige doctoraalopleiding begonnen, startten in de jaren daarna er meer en meer eerstejaars aan de nieuwe 3-jarige bacheloropleiding. Deze bacheloropleiding is gemakkelijker na 4 jaar af te ronden.

Aandeel geslaagde bachelors binnen 4 jaar (voltijd-wo en diploma vwo) naar opleidingsrichting

Aandeel geslaagde bachelors binnen 4 jaar (voltijd-wo en diploma vwo) naar opleidingsrichting

Kasper van der Heide en Sabine Gans

Bron: StatLine, Wetenschappelijk onderwijs, studievoortgang