Onduidelijk geregistreede woningen

Van bijna 50 duizend woningen is niet vast te stellen of deze bewoond zijn omdat deze niet eenduidig in de registraties staan. Deze worden alleen op landelijk niveau gepubliceerd omdat een uitsplitsing naar regio vanwege geheimhoudingsregels onvolledige resultaten zouden geven.