Zes procent van de woningen officieel niet bewoond

Van de meer dan 7 miljoen woningen in Nederland stonden op 1 januari 2010 417 duizend woningen leeg. Dat is een kleine 6 procent van de woningen. Dit zijn woningen waar volgens de officiële registraties niemand woont.

Deels voor andere doeleinden

Bijna 80 duizend leegstaande woningen kunnen niet bewoond worden omdat ze voor andere doeleinden worden gebruikt: als kinderdagverblijf, praktijkruimte of vakantiewoning van iemand die niet in Nederland woont. Van bijna 50 duizend woningen is niet vast te stellen of ze bewoond zijn, omdat deze woningen niet eenduidig in de registraties staan.

Veel leegstand in toeristengebieden

Van 290 duizend woningen is zeker dat ze leeg staan. Deze woningen staan in typische toeristengebieden als de Waddeneilanden en andere kustplaatsen. In Schiermonnikoog staat bijna 11 procent van de woningen leeg. Een deel van deze woningen wordt waarschijnlijk verhuurd aan vakantiegangers.

Verder staan in de binnensteden van grotere gemeenten vele woningen leeg, vaak boven winkels. Voor eigenaren is verhuur hiervan vaak financieel niet interessant, bijvoorbeeld omdat het opknappen van de etage erg duur is, maar ook omdat in dergelijke woningen vaak maar één opgang is, in de winkel.

Leegstand per gemeente, 2010

Leegstand per gemeente, 2010

Helft leegstaande huurwoningen van corporaties

Van de 290 duizend leegstaande woningen zijn 110 duizend koopwoningen en 180 duizend huurwoningen. Ongeveer de helft van de leegstaande huurwoningen is in het bezit van een woningcorporatie. Deze woningen kunnen bijvoorbeeld leeg staan in afwachting van sloop. Ten slotte is enige leegstand gewenst omdat er altijd een periode van minimaal 1 à 2 maanden nodig is om te verhuizen.

Leegstaande woningen naar eigendom, 2010

Leegstaande woningen naar eigendom, 2010

Willem Regeer

Bronnen:
- Bewoonde en niet-bewoonde woningen, 2010 (maatwerk) 
- StatLine, Woningvoorraad naar bewoning
- StatLine, Woningvoorraad naar eigendom