Werkloosheid iets gestegen

In maart waren er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 465 duizend werklozen. Dit zijn er 2 duizend meer dan in februari. In vergelijking met maart 2011 zijn er 70 duizend werklozen bijgekomen. De werkloosheid is in een jaar tijd opgelopen tot boven de piek van begin 2010.

In maart was 5,9 procent van de Nederlandse beroepsbevolking werkloos. Onder mannen was dit percentage iets lager, onder vrouwen iets hoger. Verder was met 11,8 het werkloosheidspercentage onder 15-24-jarigen veel hoger dan in andere leeftijdscategorieën.

Werkloosheid, seizoengecorrigeerd

Werkloosheid, seizoengecorrigeerd

Meer cijfers staan op de themapagina Arbeid en sociale zekerheid.