Houding tegenover orgaandonatie en orgaanontvangst

De gegevens over de houding van mensen tegenover orgaandonatie en orgaanontvangst komen uit het onderzoek Belevingen, dat in 2010 als thema ‘Solidariteit in de gezondheidszorg’ had. De vragen in dit onderzoek zijn gesteld aan Nederlanders van 18 jaar of ouder.