Tuinbouw goed voor 125 duizend banen

De tuinbouw was in 2010 goed voor 125 duizend banen. Dit is 1,4 procent van de totale werkgelegenheid in Nederland. De tuinbouwbedrijven zelf telden 94 duizend banen en de toeleverende bedrijven 31 duizend banen.

Werkgelegenheid tuinbouw (inclusief toeleveranciers)

Werkgelegenheid tuinbouw (inclusief toeleveranciers)

Werkgelegenheid tuinbouw vrijwel stabiel

De werkgelegenheid in de tuinbouw en zijn toeleveranciers is in de periode 2005-2010 vrijwel stabiel gebleven. In 2010 waren er 125 duizend banen, in 2005 waren dat er 126 duizend. Het aantal banen in de tuinbouw zelf nam met bijna 8 duizend af. Een deel van dat werk verschoof naar de toeleverende bedrijven, zodat de werkgelegenheid daar met ruim 6 duizend banen steeg. Toeleverende bedrijven leveren producten en diensten zoals loonwerk, machines en gereedschappen.

Werkgelegenheid enkele tuinbouwsectoren, 2010

Werkgelegenheid enkele tuinbouwsectoren, 2010

Veel werkgelegenheid op groentebedrijven

In 2010 waren de tuinbouwbedrijven goed voor ongeveer 94 duizend banen. De bedrijven met groenten onder glas zorgden voor het grootste deel van de werkgelegenheid. Zij telden 18 duizend banen. Daarna volgden de boomkwekerijen en bedrijven met bloemen onder glas met elk 14 duizend banen.

Werkgelegenheid grootste toeleveranciers tuinbouw, 2010

Werkgelegenheid grootste toeleveranciers tuinbouw, 2010

Tuinbouw genereert vooral werk voor dienstverlening

De tuinbouw zorgde voor 11 duizend banen bij andere bedrijven in de agrarische sector. Het gaat dan vooral om agrarische dienstverlening zoals loonbedrijven. Zij huren hun personeel en specialistische machines tijdelijk uit aan de tuinbouw. In de zakelijke dienstverlening hadden 8 duizend mensen een baan dankzij de tuinbouw. Dat betreft uitzendbureaus, maar ook adviesbureaus en accountantskantoren. Ook bij energiebedrijven werken grofweg duizend mensen dankzij de tuinbouw.

Aantal banen bij dienstverleners tuinbouw stijgt

Zowel in de landbouw als bij de zakelijke dienstverleners steeg het aantal banen voor de tuinbouw in de periode 2005-2010. Dat kwam vooral doordat de tuinbouw meer gebruik maakte van loonwerkers en uitzendbureaus.

Lico Hoekema en Oscar Lemmers

Bron:
Werkgelegenheid in de tuinbouw en bi  toeleveranciers