Leaseauto

Het gaat in dit geval om auto’s die door de werkgever beschikbaar zijn gesteld en niet noodzakelijkerwijs geleast worden, hoewel dit de grootste groep auto’s zal zijn. Daarom worden de auto’s die op basis van bijtellingen zijn toegevoegd aan de auto’s van natuurlijke personen aangeduid met de term “leaseauto”. In dit geval worden dus alleen leaseauto’s die ook door de gebruikers privé worden gebruikt, meegeteld.
De regeling privégebruik auto geldt voor bijna alle personen- en bestelauto's van een werkgever. Hierbij gaat het niet alleen om een auto die daadwerkelijk eigendom van de werkgever is. Ook in de volgende situaties is er sprake van een auto van de werkgever en worden deze in dit artikel meegeteld:

  • de auto is voor de werknemer gehuurd of geleast
  • de werknemer heeft een eigen auto en heeft met de werkgever afgesproken dat hij alle kosten (inclusief de afschrijving) van de auto vergoedt
  • de werknemer heeft een auto gehuurd of geleast en de werkgever vergoedt de kosten daarvan.

Registratie Tenaamstelling Leasemaatschappij stelt leasemaatschappijen in staat voertuigen in het kentekenregister van de RDW op naam van de lessee of zijn/haar berijders te registreren. Hierdoor kunnen enkele dubbeltellingen van auto’s voorkomen als personen al een of meerdere auto’s hebben en daarnaast nog een of meerdere leaseauto’s toegewezen krijgen. Mogelijk zijn ook enkele andere voertuigen dubbel geteld waarvoor bijtelling is betaald. Dit betreft gevallen waarbij de werknemer de eigen auto gebruikt, terwijl de werkgever hiervoor betaalt.
Het is niet mogelijk om op basis van de bijtellingsgegevens  uit het inkomensbestand onderscheid te maken naar voertuigsoort. Naast personenauto’s kan een deel van de ‘leaseauto’s’ die zijn meegerekend in deze analyse bijvoorbeeld bestaan uit bestelwagens.