Drie van de tien huishoudens zonder auto

Nederland telde op 1 januari 2011 ruim 7,7 miljoen personenauto’s. Bijna 6,9 miljoen daarvan stonden op naam van een particulier of een leasemaatschappij. Ongeveer drie op de tien huishoudens hadden in 2010 echter geen auto. Eén op de acht kinderen groeit op in een huishouden zonder auto.

Kwart huishoudens heeft meer auto’s

In de helft van de huishoudens is één auto aanwezig, bijna een kwart heeft er twee of meer. Van de paren met thuiswonende kinderen heeft bijna de helft meerdere auto’s.

Ruim 2 miljoen huishoudens, vooral die met een relatief laag besteedbaar inkomen, hadden in 2010 geen eigen auto of leaseauto. Toch bezitten nog vier op de tien huishoudens in de laagste inkomensgroep één of meerdere auto’s. Het inkomen van huishoudens met twee of meer auto’s ligt gemiddeld bijna 8 duizend euro op jaarbasis boven dat van huishoudens met slechts één auto.

Personenautobezit van huishoudens naar inkomensgroep, 2010

Personenautobezit van huishoudens naar inkomensgroep, 2010

Vooral hogere inkomens hebben leaseauto

Ongeveer 8 procent van de huishoudens heeft een leaseauto die ook privé wordt gebruikt. Dit komt vooral voor bij de hogere inkomensgroepen. Huishoudens met een leaseauto hebben een  besteedbaar inkomen van bijna 37 duizend euro. Bij huishoudens zonder leaseauto is dat gemiddeld 23 duizend euro.

Particuliere en leaseauto's, 2010

Particuliere en leaseauto's, 2010

Helft eenpersoonshuishoudens autoloos

In bijna de helft van de eenpersoonshuishoudens is geen auto aanwezig. Vooral studenten en alleenstaande uitkeringsontvangers hebben geen auto. Bij tweepersoonshuishoudens geldt dit voor ruim één op de zes huishoudens. Bij grotere huishoudens komt het niet hebben van een auto minder vaak voor.

Een op de acht kinderen in huishouden zonder auto

Ruim 400 duizend kinderen onder de 18 jaar wonen in een huishouden zonder auto. Dat is 12 procent van de kinderen in deze leeftijdsgroep. Bijna de helft van de kinderen uit autoloze huishoudens woont in een eenoudergezin.

Jacqueline van Beuningen en Hermine Molnár-in ’t Veld

Bron: Personenautobezit van huishoudens en personen, Sociaaleconomische trends, 1e kwartaal 2012