Detailhandel behaalt iets meer omzet

De omzet van de detailhandel was in januari 1 procent hoger dan in januari 2011. De door de detailhandel verkochte artikelen waren bijna 3 procent duurder. Het omzetvolume was bijna 2 procent kleiner dan een jaar eerder.

Winkels in de non-foodsector realiseerden 1 procent minder omzet. Winkels in huishoudelijke artikelen zagen hun omzet flink toenemen. De verkopen van winkels in woninginrichtingartikelen en consumentenelektronica namen aanzienlijk af.

Winkels in voedings- en genotmiddelen behaalden bijna 3 procent meer omzet dan een jaar eerder. De omzet van de supermarkten kwam een stuk hoger uit, terwijl die van de speciaalzaken juist een stuk lager was.

Tankstations boekten 2,5 procent meer omzet. De prijzen aan de pomp waren 7 procent hoger. Behalve winkels en tankstations maken ook postorderbedrijven en internetwinkels deel uit van de detailhandel. Zij behaalden 7 procent meer omzet.

De in dit bericht gepubliceerde cijfers zijn bijgesteld ten opzichte van het op 15 maart 2012 gepubliceerde bericht over de detailhandel. De cijfers zijn bijgesteld op grond van de meest recente gegevens.

Omzet detailhandel

Omzet detailhandel

Meer cijfers staan op de themapagina Handel en Horeca.