Indirecte belastingen

Het gemiddelde totaal bedrag aan indirecte belastingen per particulier huishouden: omzetbelasting (btw), accijnzen, verbruiksbelasting, milieubelasting op energie en water, assurantiebelasting en motorrijtuigenbelasting. Alleen bedragen over indirecte belastingen die bij de (consumptieve) bestedingen van particuliere huishoudens zijn inbegrepen, zijn opgenomen. Om deze reden zijn de lokale heffingen en de overdrachtsbelasting buiten beschouwing gelaten. De BPM ontbreekt (vooralsnog) vanwege waarnemingsproblemen.