Export blijft groeien

Het volume van de uitvoer van goederen was in januari bijna 2 procent groter dan een jaar eerder. In december bedroeg de groei 5 procent. Het volume van de invoer nam in januari nauwelijks toe. De volumecijfers zijn gecorrigeerd voor werkdageffecten.

Volgens de Exportradar van maart 2012 zijn de omstandigheden voor de export verbeterd. Het is de eerste keer in een jaar tijd dat er sprake is van een duidelijke verbetering.

De waarde van de goederenuitvoer kwam uit op 34,9 miljard euro. Dat is 9 procent meer dan een jaar eerder. De invoerwaarde steeg met bijna 7 procent tot 31,0 miljard euro. Het handelsoverschot bedroeg daarmee 3,9 miljard euro. Dat is 1,0 miljard euro meer dan in januari 2011. De waardecijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdageffecten. Januari had in 2012 een werkdag meer dan in 2011.

Alleen bij grondstoffen en minerale brandstoffen was er sprake van een fors hogere in- en uitvoerwaarde dan een jaar eerder. Hogere olieprijzen speelden hierbij een belangrijke rol.

De uitvoer naar niet-EU-landen nam veel sterker toe dan de uitvoer naar EU-landen. De invoer uit EU-landen nam meer toe dan de invoer uit niet-EU-landen.

De uitvoerprijzen waren 4,4 procent hoger dan een jaar eerder. De invoerprijzen stegen met 3,7 procent. De ruilvoet van de buitenlandse goederenhandel is daarmee ten opzichte van januari 2011 verbeterd.

De in dit bericht gepubliceerde cijfers zijn bijgesteld ten opzichte van het eerder gepubliceerde bericht over de internationale handel van 13 maart 2012. De bijstellingen zijn een gevolg van nieuwe en meer uitgebreide informatie.

Uitvoer goederen (werkdaggecorrigeerd volume)

Uitvoer goederen (werkdaggecorrigeerd volume)

Meer cijfers staan op de themapagina Internationale handel.